denk mee!

Netwerken

Landelijk zijn er binnen De Socialisten ook diverse netwerken gestart. Als socialisten willen we de verschillende bewegingen zoals de vredesbeweging, de klimaatbeweging, de woonbeweging steunen en opbouwen. 

Geef door aan contact@socialisten.org als je een nieuw netwerk wilt starten. Dan komen de uitnodigen en berichten in de nieuwsbrief en ook op deze site te staan.

Netwerk Internationaal

Dit netwerk betreft de thema’s anti-oorlog en andere internationale kwesties. We hebben het over wat te doen tegen de verschillende oorlogen die in de wereld plaatsvinden. Wat is ons antwoord hierop als socialisten? Ons antwoord is anders dan de dominante reacties tegen oorlog (zoals verhogen van defensie-uitgaven). Komende jaren blijft dit een belangrijk thema.

Verder geven we als socialisten aandacht aan andere internationale kwesties. Socialisten zijn voor internationale solidariteit. 

Tegen de Oekraïne oorlog
In verschillende plaatsen worden acties georganiseerd tegen de oorlog, zoals in Amsterdam, Groningen en Enschede. Er worden informatie en discussiebijeenkomsten georganiseerd door De Socialisten in Utrecht, in Rotterdam. Er is ook een landelijke platform opgericht tegen de oorlog, waarvan we mede initiatiefnemer zijn. Dit platform heeft een manifest opgesteld ter ondertekening.  
Elke maandag vredesactie, zie hier.  
Manifest tegen de Oekraïne oorlog, zie hier

Kernwapenvrije Wereld
14 december Themabijeenkomst voor een Kernwapenvrije Wereld, zie kalender.

Contactpersoon: Jet van Rijswijk
Contactadres: netwerkinternationaal@socialisten.org

Netwerk Klimaat

Groen kapitalisme is een illusie! Zonder ecosocialisme kan de opwarming niet worden gestopt. Welke ideeën hebben socialisten om de ecologische crisis op te lossen en tegelijk de wereldwijde armoede te bestrijden? Hoe voorkomen we dat de klimaatbeweging en de sociale bewegingen tegen elkaar uit worden gespeeld? Wat is de taak van socialisten binnen de brede klimaatbeweging? Praat hierover mee en meldt je aan.

Contactpersoon: William van den Heuvel
Contactadres: netwerkklimaat@socialisten.org

Netwerk Femsoc

Vrouwen die voor vrouwenemancipatie én socialisme zijn, komen regelmatig bijeen. Doel van de bijeenkomsten:

  • samenkomen met vrouwen die feministisch en socialistisch zijn (femsoc);
  • elkaar beter te leren kennen;
  • bespreken waar we tegenaan lopen;
  • bespreken welke acties en initiatieven we willen nemen en waaraan we als Socialisten kunnen deelnemen, zoals 8 maart Internationale Vrouwendag; 
  • bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Voor de volgende bijeenkomst in januari 2023 kun je via deze datumprikker aangeven welke dag en tijd jou schikt. Of stuur ons een email als je mee wilt doen. Ben je lid of (nog) geen lid van De Socialisten, je bent van harte welkom. Ook is er een appgroep waar je bij kan aansluiten – neem contact op voor meer informatie. 

Voor meer informatie: netwerkfemsoc@socialisten.org.

8 maart – Internationale Vrouwendag
Over een paar maanden is het Internationale Vrouwendag. Een dag van strijd tegen millennia van de economische en culturele onderdrukking van vrouwen. Als socialisten is het onze plicht om te vechten voor de emancipatie van vrouwen, en de strijd van werkende vrouwen tegen het kapitalisme te steunen. Wij moeten de strijd van vrouwen politiseren, en hun bewust maken van het feit dat hun onderdrukking voortkomt uit de klassenmaatschappij. 

Nu is een goed moment om alvast de voorbereidingen te starten. Kun je bijvoorbeeld contact leggen met 8 maart comités in je stad? Thema-avonden organiseren? Alvast leden en nog-niet leden  vragen om mee te doen? Spandoeken maken?
Op 8 maart laten we zien dat Socialisten tegen vrouwenonderdrukking zijn.

Contactpersoon: Jet van Rijswijk
Contactadres: netwerkfemsoc@socialisten.org

Netwerk Wonen

Er woedt een stille oorlog op de huurwoningmarkt. De beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de (huur)woningvoorraad keldert. Hoe gaan socialisten hiermee om? Hoe willen wij volkshuisvesting vormgeven en wat is er voor nodig om dat te verwezenlijken?

Netwerk Wonen gaat aan de slag met deze vraagstukken en meer. Denk mee en steek je handen uit de mouwen om onze visie te realiseren. Sluit je aan bij onze overleggen of neem contact met ons op! Check onze webpagina voor meer informatie.

Contactpersoon: Willy Lourenssen
Contactadres: netwerkwonen@socialisten.org