Verslag van de Socialistenconferentie

Op 25 september vond de eerste landelijke Socialistenconferentie plaats. Het was een bijeenkomst die georganiseerd werd door een bont gezelschap van socialisten en communisten, verschillende organisaties en ongeorganiseerde individuen. Veel van deze mensen zijn de afgelopen jaren uit de SP geroyeerd, of hebben deze partij verlaten omdat ze zich niet in de steeds rechtsere en antidemocratische koers van de partij konden vinden. Deze mensen hadden zich georganiseerd rondom het initiatief ‘socialisten.org’, ofwel ‘De Socialisten’. Hieronder vallen wij, als Socialisten Noord, dat al vanaf het begin is aangesloten op socialisten.org. Andere deelnemers aan de Socialistenconferentie waren nieuw in de socialistische beweging.

De insteek van de conferentie was om over te gaan tot de oprichting van een nieuwe landelijke organisatie die socialisten en bestaande socialistische organisaties kan verenigen. Veel socialisten voelen zich niet langer thuis in de landelijke linkse partijen. Tegelijkertijd zochten veel socialistische organisaties naar een manier om effectief  samen te werken in de strijd voor het socialisme. Om dit te bereiken moest er een antwoord gevonden worden op een drietal vraagstukken: 

  1. De doelstellingen en het politieke project van socialisten.org.
  2. Een democratische landelijke organisatiestructuur.
  3. De opbouw van De Socialisten: wat gaan we doen met de lokale groepen, de netwerken en de landelijke organisatie.

In aanloop naar de conferentie

In aanloop naar de conferentie werd er een redactiecomité verkozen dat een koersdocument opstelde, welke dienst deed als ‘ruggengraat’ voor de conferentie. In een drietal discussierondes konden Socialisten hun mening geven over het koersdocument. Soms werd deze kritiek overgenomen door het redactiecomité in een nieuwe ronde, soms niet. De kritieken die niet werden overgenomen werden uiteindelijk ingediend als wijzigingsvoorstellen, zodat er over gestemd kon worden op de conferentie zelf.

De opzet van de conferentie

De dag opende met een plenair welkomstwoord. Om de omvangrijke discussie effectief te laten verlopen werden de participanten hierna over vier zalen verspreid. Iedereen schreef zich in voor twee werkgroepen die ieder een uur duurden, om hier in kleine kring een selectie van de zestig wijzigingsvoorstellen te bespreken. Het doel was om in dit uur compromissen te vinden tussen de verschillende indieners van wijzigingsvoorstellen.

Na de werkgroepen kwam de zaal weer plenair bij elkaar, om de uitkomsten van de werkgroepen te bespreken, te stemmen over de compromisvoorstellen en de wijzigingsvoorstellen en het landelijke bestuur te kiezen. Om de dag af te sluiten zongen we de Internationale.

Het verloop van de conferentie

De dag begon erg sterk, met een indrukwekkende opkomst van ruim 150 deelnemers aan de conferentie over de hele dag. Waar vooraf nog cynisme bestond over de mogelijkheden om tot een compromis te komen tussen de verschillende stromingen binnen Socialisten, werd deze snel verruild voor enthousiasme en optimisme.

De opzet van de conferentie bleek erg efficiënt – dankzij de werkgroepen werden veel wijzigingsvoorstellen teruggetrokken en ingeruild voor compromisvoorstellen waar tijdens het stemmen steeds een grote meerderheid achter bleek te staan. De gevreesde patstelling tussen mensen die ervoor pleitten om op 25 september al een partij uit te roepen, en de mensen die eerst aan bepaalde voorwaarden wilden voldoen voordat tot oprichting van een partij zou worden overgegaan, bleef uit. Er werd een compromis bereikt en De Socialisten is een ‘partij-in-oprichting’ geworden waar andere linkse groepen in welkom zijn. Zo zijn onder andere het Communistisch Platform en SAP-Grenzeloos actief in De Socialisten.

Aan het einde van de dag werd het bestuur gekozen met Provinciale Statenlid Michel Eggermont als voorzitter. Ook Erik Meijer, voormalig EU-parlementslid namens de SP, werd in het bestuur gekozen. Het geamendeerde koersdocument werd unaniem aangenomen door de aanwezigen en er heerste een stemming van overwinning. 

Een vooruitblik

Op de conferentie is gekozen om De Socialisten een partij-in-oprichting te maken. Aan de oprichting van de partij zijn een aantal voorwaarden gesteld, waaronder het hebben van een negen-koppig bestuur, minstens tien goed functionerende afdelingen en meer. Over zes tot acht maanden volgt een tweede conferentie. Hier zal worden beoordeeld over aan deze voorwaarden is voldaan en of er tot de oprichting van een nieuwe partij overgegaan kan worden.

In de tussentijd zal er hard gewerkt worden aan de opbouw van de lokale afdelingen. Ledengroei en worteling in de arbeidersbeweging zullen focuspunten zijn. Het landelijke bestuur zal zich bezig houden met het opstellen van voorstelstatuten en een voorstelprogramma, dat in de toekomst door de leden besproken zal worden. Als alles goed blijft verlopen dan zullen wij dus in 2023 de lancering van een nieuwe socialistische partij op (hopelijk) marxistische basis, met daarbinnen veel ruimte voor bestaande socialistische en communistische organisaties. Bestaande initiatieven, zoals socialistische vrijetijdsvereniging De Kameraadschappij, zouden zich kunnen gaan affiliëren aan deze partij om er een nog breder initiatief van te maken. Ook zal de nieuwe partij naar alle waarschijnlijkheid officieel de moederpartij van socialistische jongerenorganisatie ROOD worden – onofficieel is dat het al!

We gaan een mooie en spannende periode tegemoet met De Socialisten. Op korte termijn zal er een nieuwe huisstijl en site ontwikkeld worden, en zullen de lokale groepen fuseren in de landelijke partij-in-oprichting. Wil jij meepraten over hoe we deze partij gaan vormgeven? Meld je dan vandaag nog aan als lid en bouw mee aan de socialistische beweging!