De perspectieven voor Braziliaans links

Afgelopen woensdag 23 november organiseerden we het maandelijkse overleg van De Socialisten Noord. Daarnaast kregen we na het overleg een openbare scholing van Ivan Orosa over de verkiezingswinst van Lula bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen en de perspectieven voor Braziliaans links en de MST, de beweging van landloze boeren in Brazilië. 

De scholing gaf ons veel context en leidde ons onder andere langs de politieke geschiedenis van Brazilië, de opkomst van de beweging rond Bolsonaro, de rol van de media en de strijd om landbezit. Natuurlijk werden de perspectieven voor het aanstaande presidentschap van Lula ook besproken. 

Verder bespraken we tijdens het overleg het koersdocument voor de landelijke Socialisten-organisatie, een plan voor een herstart van de marxistische leesgroep en bespreken we de profielschets voor het voorzitterschap voor Socialisten Noord. Volgende maand organiseren we weer een maandelijks overleg op woensdag 28 december. Tegelijkertijd organiseren we dan een eindejaarsborrel, waar alle geïnteresseerden voor zijn uitgenodigd. Stuur ons gerust een berichtje als het je leuk lijkt om langs te komen!