Socialisten Noord heeft een nieuw bestuur


Afgelopen 27 september was een belangrijke dag voor Socialisten-afdeling Noord (Groningen, Friesland en Drenthe): we hebben het nieuwe bestuur van Socialisten Noord gekozen!

De gekozen leden van het bestuur van Socialisten Noord zijn:
Iván – voorzitter/coördinator
Senna – organisatiesecretaris
Annemarieke
Dirk
Dennis

De afgelopen weken hebben de Noord-leden in Groningen, Friesland en  Drenthe, samen met ROOD-leden in die provincies, gewerkt aan de voorbereiding van dit cruciale moment voor onze afdeling. We riepen leden op zich kandidaat te stellen en hun motivatie door te geven, met als doel een bestuur te vormen met minimaal drie leden, volgens de statuten van De Socialisten. Tot onze blijdschap ontvingen we maar liefst vijf nominaties, zodat de leden van de afdeling de mogelijkheid hadden om te kiezen tussen verschillende opvattingen en voorstellen.

Op het moment van de bestuursverkiezing hadden we een grote opkomst van veertien stemgerechtigde leden, de helft van het totaal aantal actieve leden van onze afdeling. Uiteindelijk werden alle nominaties democratisch bekrachtigd door de leden van de afdeling, die hun stemrecht unaniem uitoefenden.

Daarom is onze eerste balans van het gloednieuwe afdelingsbestuur positief en zijn we vanaf het begin aan de slag gegaan met de belangrijkste uitdaging waar we op dit moment voor staan: het opzetten en versterken van een actieve organisatiestructuur in Noord-Nederland.

De situatie van de arbeidersklasse in ons land is uiterst gecompliceerd. Verslechterende levensomstandigheden, tekorten en de hoge kosten van huisvesting en basisgoederen duwen steeds meer mensen in armoede, terwijl de bourgeoisie en de elites hun zakken blijven vullen. Het kapitaal overheerst de arbeid, maar is zich er ook van bewust dat de huidige situatie onhoudbaar is. We moeten ons organiseren, taken op het gebied van politieke opleiding en communicatie op ons nemen, alternatieven en maatregelen voorstellen om de macht van de arbeidersklasse in de richting van de transformatie van de samenleving te vergroten. Vanuit Socialisten Noord hebben we de basis gelegd om dit werk voort te zetten.

Dit komt op een cruciaal moment voor De Socialisten, nu de partijopbouw de discussiefase van het minimumprogramma doorloopt op weg naar de aanname van het document en het oprichtingscongres in mei 2024.

We zijn enthousiast en ervaren. We hebben onszelf voorzien van een divers bestuur, waarin geëngageerde militanten jeugd, ervaring in basiswerk en creativiteit combineren. We hebben kameraden die al jaren actief zijn in de lokale en landelijke politiek, maar ook mensen die uit heel andere politieke tradities komen of die pas recent actief zijn geworden in de socialistische beweging. Deze diversiteit geeft ons een opening om een inclusieve en participatieve werkdynamiek te creëren, en stelt ons in staat om ideeën in te brengen en samen te werken met andere lokale actoren.

Maar het belangrijkste is dat we een open, dynamisch collectief weten op te bouwen. Onze militanten en iedereen die mee wil werken en bijdragen moeten er plezierige werkomstandigheden vinden en plezier kunnen maken! In de nabije toekomst zal het bestuur nieuwe acties en voorstellen coördineren op het gebied van internationalistische solidariteit, politieke opleiding en collectieve politieke scholing, culturele en recreatieve activiteiten, werk over de geschiedenis van de strijd van de arbeidersklasse, feminisme, en vooral sociale strijd op het gebied van vakbondswerk, klimaat, wonen, enz.

Onze kracht is ons collectieve werk. Laten we samen bouwen aan de macht van het volk.

Leve de strijd van de arbeidersklasse!

Socialisten Noord Bestuur