Socialisten Noord in 2024

Het bestuur van Socialisten Noord wenst alle lezers een mooi 2024 toe! We gaan een jaar tegemoet vol kansen en uitdagingen. Om ons hierop voor te bereiden, heeft het bestuur van Socialisten Noord de afgelopen maanden veel organisatorisch voorbereidingswerk getroffen. Hiermee hopen we een solide fundament gelegd te hebben voor een periode vol actie en groei.

In dit artikel willen we heel kort uitlichten welk werk we de afgelopen tijd hebben verricht en met welke nieuwe projecten we het nieuwe jaar in gaan.

Sinds de verkiezing van het nieuwe Socialisten Noord-bestuur afgelopen september hebben we veel tijd besteed aan het definiëren van de taken van de verschillende leden van het bestuur en aan het maken van plannen voor het komende jaar. We werken aan een strategisch document waarin we de prioritaire actiegebieden voor onze afdeling in de komende maanden definiëren. We hebben een voorlopige verdeling gemaakt van de toezichthoudende taken voor elk bestuurslid en van de verantwoordelijkheden voor administratieve en managementtaken.

Ook hebben we een commissie opgericht voor het onderhouden van onze social media. Deze commissie gaat aan de slag met het online verspreiden van onze acties, evenementen en standpunten.

Onze Marxistische Leesgroep zal na een korte winterstop weer van start gaan met de planning voor het nieuwe jaar! Geïnteresseerden die willen aansluiten bij de leesgroep mogen ons mailen op noord@socialisten.org voor meer informatie.

Onze landelijke organisatie, De Socialisten, is op dit moment verwikkeld in het proces van het opstellen van een programma. Het aannemen van een programma is een van de eisen die we onszelf hebben gesteld voor de oprichting van een nieuwe, officiële partij. Als onderdeel van dit proces heeft de landelijke programmacommissie eerste conceptversies rondgestuurd, die door het hele land in de verschillende afdelingen besproken werd in een reeks bijeenkomsten. De feedback die in deze bijeenkomsten werd verzameld, is teruggestuurd naar de programmacommissie om te verwerken in de volgende versie.

Onze afdeling heeft twee bijeenkomsten gehouden, in juli en november, om gezamenlijk de verschillende versies van het programmavoorstel te bespreken. Bij beide gelegenheden hadden we een goede deelname van leden uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Onze bijdragen werden gebundeld en naar de voorzitter van de programmacommissie gestuurd voor verwerking in de discussie.

In juli organiseerden we de presentatie van het boek Comuna o Nada, vertaald en uitgegeven door Proletaris. In dit pamflet leren we over de ervaringen van twee communes in Venezuela, die zich richten op de opbouw van een wereld gebaseerd op gemeenschappelijk bezit en zelfbestuur. De bijeenkomst vond plaats in De Gaffel, in aanwezigheid van twee Venezolaanse kameraden van de ‘Communale Unie’ (Unión Comunera, een netwerk van socialistische communes), met wie we een productieve uitwisseling hadden. Meer dan veertig mensen uit het hele land waren aanwezig. Socialisten Noord en de Unión Comunera houden contact en wisselen ervaringen en vriendschappelijkheden uit. Met de Marxistische Leesgroep hebben we lokale kameraden geïntroduceerd aan het verhaal van de communes in Venezuela en het werk dat zij verrichten.

We zien onze activiteiten en ons contact met de Unión Comunera als een interessant voorbeeld van het soort internationalistische werk dat wij kunnen verrichten om de internationale samenwerking en uitwisseling met en tussen socialistische kameraden te vergroten. Wij willen dit vaker gaan doen in 2024.

We willen de ruimte voor politieke ontmoetingen, discussie en educatie vergroten. We willen dichter bij de politieke en historische realiteit van Latijns-Amerika komen om ons internationalistische werk te versterken. Voor dit doel organiseerden we een filmavond waar we de Argentijnse film ‘La Historia Oficial’ (Het Officiële Verhaal) vertoonden. De vertoning en het daaropvolgende debat werd bijgewoond door ongeveer twintig mensen. We overwegen de mogelijkheid om in de komende maanden een cyclus van vertoningen te organiseren.

In oktober hadden we een ontmoeting met Cassia Bechara, de leider van het Internationale Relaties Collectief van de Braziliaanse Beweging van Landloze Plattelandsarbeiders (MST). De MST is een socialistische organisatie die een radicale, socialistische transformatie van de Braziliaanse samenleving voorstelt door middel van populaire landbouwhervormingen. Het is ook een zeer belangrijke speler in verschillende internationalistische solidariteitsnetwerken. Vanuit De Socialisten en Socialisten Noord zoeken we toenadering tussen het MST en de Braziliaanse socialistische beweging. We willen hierbij het model van onze uitwisseling met de Unión Comunera volgen.

Het bovenstaande is een overzicht van de activiteiten waar wij ons op dit moment op richten. Wij willen dit uitbreiden in 2024, waarbij we onder andere de opbouw van een links platform in Groningen willen prioriteren waar sociale bewegingen, buurtorganisaties en socialistische groepen elkaar kunnen vinden in de strijd tegen de nieuwe regering, onder leiding van de PVV of niet. Nu we onze interne organisatie op orde brengen, maken we de weg vrij voor worteling in onze eigen omgeving.

Wil je meebouwen aan onze lopende projecten en beoogde plannen? Of heb je andere ideeën waar je in socialistische groepsverband mee aan de slag wilt? Meld je dan aan als lid of neem contact op als je vragen hebt, en dan zien we elkaar snel!