Eerste sessie 2024 van marxistische leesgroep groot succes!

Op dinsdag 13 februari begonnen we met 13 kameraden aan het nieuwe semester van onze marxistische leesgroep! Voor deze sessie lazen wij de eerste zeven hoofdstukken van Thijs Lijster’s Wat we gemeen hebben.

In het boek gaat Thijs Lijster in op de veelgehoorde roep om meer gemeenschapszin. Maar wat verbindt ons eigenlijk, en wat is het dat deze gemeenschapszin juist afbreekt?

We begonnen de sessie met een voorstelrondje om de nieuwe gezichten te leren kennen. Daarna nam de sessievoorzitter het woord en vatte hij in enkele zinnen het gelezen stuk samen. Hij deed hierbij een voorzetje van een discussie over het begrip van de meent, dat Thijs Lijster veelvuldig aanhaalt in zijn boek.

Een meent is een ruimte of omgeving die beheerd en gebruikt wordt door een gemeenschap met een gedeeld doel. Historisch gezien was een groot deel van het land opgedeeld in meenten: lappen weiland, heide, bossen waar de lokale bewoners gratis en voor niets gebruik van mochten maken om voedsel te telen, dieren te laten grazen, hout te kappen, etc. De meent was een bron in publiek bezit waar een gemeenschap haar levensmiddelen uit putte.

We gingen in op moderne vorm van de meent. Kennen wij nog meenten, dragen wij daar op een of andere manier aan bij?

Er passeerden verschillende vormen van moderne meenten waar de aanwezigen bij betrokken waren, van voor de hand liggende voorbeelden als volkstuintjes, tot Wikipedia en Anna’s Archive. De genoemde voorbeelden liepen uiteen, en er kwamen vragen langs als ‘kan een meent kapitalistisch zijn?’. Hieruit bleek dat we behoefte hadden aan een strakkere definitie van de meent dan geboden werd door Thijs Lijster.

Een andere discussie ging over de vraag ‘waarom zou je pleitten voor de meent in plaats van het afschaffen van privaat eigendom?’. Een antwoord luidde dat een meent een tussenstapje is, een bouwsteen voor de weg naar een samenleving zonder privaat gezicht. Het is niet het doel, maar wel een middel om te bouwen aan een nieuwe samenleving. Een ander beargumenteerde dat de meent historisch gezien daadwerkelijk bestaan heeft, en zelfs de norm was gedurende vele eeuwen van de menselijke geschiedenis. Dit zou het idee tastbaarder en aantrekkelijker maken voor de meeste mensen.

Tot slot ging het over de vraag ‘hoe verdedig je de meent?’. Hoe voorkom je dat een bedrijf of de staat je meent privatiseert? De conclusie was dat er een beweging van de meenten gekoppeld moet zijn aan een breder politiek project, dat voor de meent kan vechten en haar bestaan kan verdedigen tegen de kapitalistische klasse.

De georganiseerde discussie ging over in een dynamisch gesprek over wat men was opgevallen aan het werk en wat ze verder wilden bespreken, wat tot een levendige interactie leidde. De avond sloten we af met een gezellige borrel.

Voor onze beoordeling van het boek moet je over twee weken het verslag van de afsluitende sessie over Wat we gemeen hebben lezen. Of beter nog, sluit fysiek aan! Iedere tweede dinsdag om 19:30 houden wij onze leesgroep aan de Travertijnstraat 12, alle socialisten welkom.

Wil je pas bij het volgende werk aanhaken? Op dinsdag 12 maart beginnen we aan het nieuwe werk van Peter Mertens, een van de gezichten van de Belgische PVDA-PTB. Het werk heet Muiterij en we lezen de eerste helft.

Als je wilt meedoen, mail dan naar noord@socialisten.org en we vertellen je hoe je kan aansluiten! Tot dan.