|

Verslag leesgroep Socialisten Noord (28/02)

Oud schrijfwerk, moderne discussie

Op 28 februari 2023 kwamen we weer bijeen als leesgroep om het werk ‘Beginselen van het Communisme’ van Friedrich Engels te bespreken. Een boek dat klein lijkt, maar het begin was van veel, véél marxistisch schrijf- en denkwerk, en uiteindelijk veel teweeg heeft gebracht; van talloos activisme tot revoluties. Een aardig stuk, waar ondanks het kleine formaat en de vergevorderde leeftijd, veel over te zeggen én uit te halen valt, ook in onze moderne tijd.

Het stuk is geschreven in 1847, als opzet voor ‘De bond der Communisten’, een inmiddels al lang ontbonden groep die werd gezien als eerste marxistische politieke partij. Vanuit dat werk werd het uiteindelijke, en veel bekendere werk, ‘Het Communistisch Manifest’ geschreven door Karl Marx. Engels´ schrijfstijl is duidelijk anders dan dat van Marx, en wij zijn dan ook van mening dat dit boekje een erg prettig en duidelijke manier is om het idee achter communisme uit te leggen.

Hoewel een aantal van de aanwezigen het stuk al eerder gelezen hadden, is het altijd interessant hoe er toch weer nieuwe vraagstukken en gesprekken opkomen. Hoe vertaal je bijvoorbeeld duidelijke productiemiddelen als een naaimachine uit 1850 naar de productiemiddelen van een huidige baan in communicatie? Hoe zou sekswerk eruit zien onder communisme? En hoe zou het gezin en het opvoeden van kinderen eruit zien als we voorbijgaan aan het kapitalistische ‘nucleaire gezin’? In hoeverre is cultuur en nationaliteit belangrijk, en waar is de grens tussen persoonlijke spiritualiteit als prettige bezigheid en georganiseerde religie als machtsmiddel?

Al met al hadden we een prettige discussie met veel input vanuit iedereen, en zo komen we precies bij de reden dat een leesgroep zo waardevol is! Samen praten over een stuk om het beter te begrijpen, maar ook om ideeën en gedachten uit te wisselen over een mooiere toekomst zoals wij die zouden willen zien.

Op dinsdag 14 maart om 19:30 komen we weer bijeen aan de Travertijnstraat 12, waar we deel 1 (hoofdstuk 1 t/m 6) van ‘Klassenstrijd in deze Tijd’ van Anja Meulenbelt bespreken. Anja Meulenbelt is een bekende naam uit de Nederlandse vrouwenbeweging van de jaren ‘70, betrokken bij de oprichting van feministische uitgeverij Sara, en nog steeds actief binnen linkse politiek en activisme. Met haar boek ‘Klassenstrijd in deze Tijd’ uit 2022 pleit ze voor een verbreding van het begrip ‘klassenstrijd’, om zo een brug te slaan tussen verschillende linkse bewegingen en zo een hoopvolle weg naar een nieuwe wereld op te lopen. We zien jullie graag om over haar boek en ideeën te praten! Voor meer informatie, mail ons op noord@socialisten.org.